Урок № 3. Тема: Різноманітність життя (на прикладі тварин, рослин, грибів, бактерій)

Тема: Різноманітність життя (на прикладі тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про віруси

Мета:ознайомити учнів з кількістю видів на планеті; ввести поняття “систематика”; розглянути основні одиниці класифікації; розкрити принципи поділу організмів на Царства живої природи і дати їм стислу характеристику; розвивати уміння порівнювати тіла природи; уміння виділяти головне у матеріалі, що вивчається; уміння логічно мислити та робити висновки; виховувати бережливе ставлення до живої природи планети; виховувати екологічне мислення.

Обладнання і матеріали:схеми, таблиці

Базові поняття і терміни:одноклітинні організми, багатоклітинні організми, автотрофи, гетеротрофи, середовище існування, прокаріоти, еукаріоти.

Тип уроку:комбінований

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями:

1. Назвіть основні ознаки життя.

2. Чи правильне твердження: «Живий організм від неживого предмета різниться здатністю рухатися і розмножуватися» ?

3. Запропонуйте модель досліду, яким можна довести, що гілка сухого дерева – неживий об’єкт, а гілка дерева, з якої опали листки на зиму, - живий ?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Метод «Мікрофон»

Учні самостійно прогнозують, чого чекають на даному уроці.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Різноманітність організмів

Організми надзвичайно різноманітні за будовою, типом живлення, розмірами, тощо. Так, за будовою організми поділяються на одноклітинні та багатоклітинні. Одноклітинними організмами називають істоти, які складаються лише з однієї клітини, що виконує всі необхідні для життя процеси. Організми, тіло яких складається з великої кількості клітин, що спеціалізуються на виконанні окремих процесів життя, називають багатоклітинними.

Нині відомо близько 100 тисяч видів грибів, 500 тисяч видів рослин і 2 млн. видів тварин. Клітини їх мають ядро, тому і входять до групи надцарство ядерних організмів – Еукаріоти. Організми, клітини яких немають ядра, відносять до Прокаріотів. Крім клітинних існують і неклітинні форми життя – віруси. Вони не виявляють ознак життя поза межами організму хазяїна, але, проникнувши в нього, починають рости і розмножуватися. Разом рослини, тварини, бактерії і віруси становлять світ живої природи.

2. Типи живлення організмів

Кожен організм є відкритою системою, тому що бере із середовища завдяки процесам живлення необхідні поживні речовини й енергію. За типом живлення організми поділяють на автотрофні та гетеротрофні. Автотрофні організми самостійно виробляють усі необхідні для їхнього життя органічні речовини з неорганічних (рослини). Гетеротрофні організми не здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних, тому живляться готовими органічними речовинами, виробленими іншими організмами (тварини, гриби).3. Середовища існування організмів

Середовище існування – це частина природи, яка оточує живі організми й здійснює на них прямий або непрямий вплив.

На Землі вчені виокремлюють чотири середовища існування організмів: водне, наземно-повітряне, грунтове та організмове. У кожному середовищі для особин є певні умови життя, які створюються дією таких чинників, як світло, волога, температура. ці чинники називаються екологічними. Саме особливості впливу екологічних чинників і відрізняють середовища існування між собою. Наприклад у наземно-повітряному середовищі на організм впливають передусім світло, температура, вологість. Особливості водного середовища визначаються властивостями води й відсутністю різких коливань температури. Кожний живий організм пристосовується відповідно до навколишнього середовища. Це проявляється в особливостях його будови та життєвих функціях, які забезпечують певний спосіб життя. Наприклад, у коропа для дихання у водному середовищі є зябра, а в яблуні для життя в наземно-повітряному середовищі є крона й коренева система.

V. Узагальнення і систематизація знань

Складання схеми «Класифікація живих організмів»

VІ. Домашнє завдання.

1.Опрацювати матеріал підручника.

2. Скласти кросворд чи ребус до уроку.


1311193719318260.html
1311311055384317.html
    PR.RU™