Галузь знань: 0304 Право

Напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

Дисципліна: Історія української культури

Варіант № 7

1. Які основні риси мало національно-культурне відродження у 1950–1960-х роках?

2. У чому полягають особливості української культури у 1960-х–1980-х роках?

3. Яким чином проходила боротьба за збереження національно-культурної ідентичності?

4. Як би ви окреслили особливості і тенденції розвитку сучасної української культури.

5. Чому сукупність найновіших художніх течій називають постмодернізмом?

6. Кого з митців, представників постмодерну, ви знаєте?

7. У чому полягають «переваги» і «вади» постмодернізму?

Оберіть правильний варіант відповіді.

1. Який з видів монументального мистецтва Київської Русі був найпоширенішим:

А) Фресковий живопис; Б) Мистецтво мозаїки;

В) Станковий живопис.

2.. Який артефакт сакрального мистецтва є «своєрідним містком, за допомогою якого здійснюється зв'язок між світом земним, фізичним і потойбічним, духовним; вікном з дольного у горній світ»:

А) Ікона ; Б)Агіографічна творчість; В) Патристичні джерела;

3. Як називається центральна мозаїка, що займає верхню частину головної апсиди Софіївського храму:

А) Спас Нерукотворний; Б) Богоматір Оранта;

В) Христос Пантократор

4. Хто є автором поеми, що віщувала духовне оновлення та привертала увагу до проблем Чорнобильської катастрофи «Чорнобильська мадонна»:

А) Л. Костенко; Б) І. Драч; В) І. Жиленко

5. Термін «українське поетичне кіно» пов’язаний з іменами митців:

А) Т. Левчук; І. Кавалерідзе; Б) С. Параджанов, Ю.Іллєнко;

В) Л.Курбас, Н. Неждана.

6. Хто з українських поетів, окрім багатьох збірок лірики, є ще й автором двох поетичних романів:

А) Л. Костенко; Б) Б. Олійник; В) В. Климентовська.

7. Яку з ціннісних орієнтацій першочергово обирають представники постмодернізму:

А) Християнські цінності; Б) Толерантність; В) Прагматизм.

8. Хто з сучасних художників задекларував свої пошуки проектом під назвою «Тихий карнавал підсвідомості»:

А) Неоромантики; Б) Реалісти; В) Постмодерністи; Г) Класики.

9.Оберіть термін, що позначає споживацьке, масове. загальнодоступне мистецтво:

А) Поп-арт; Б)Шоу; В) Оп-Арт; Г)Пастіш.

Поясніть значення термінів: тоталітаризм; неокласицизм; кінематографія; конструктивізм; соціалісти́чний реалізм.

Затверджено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін,

протокол № 3 від 22 жовтня 2012 року.

Національна академія наук України

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Рівненський інститутМодульна контрольна робота

Галузь знань: 0304 Право

Напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

Дисципліна: Історія української культури


1312066829801505.html
1312159251676594.html
    PR.RU™