ЩОДЕННИКА З ПРАКТИКИ

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

_____________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет___________________________________________________

Кафедра _____________________________________________________

Рівень вищої освіти __________________________________________

Напрям підготовки___________________________________________

Спеціальність________________________________________________

Форма навчання _____________________________________________

Навчальний рік 20____/20_____

________ курс, група __________КЕРІВНИКИ ПРАКТИКИ
Від унiверситету:
1.Викладач – керівник практики з_______________________________ ____________________________________________________________ 2.Викладач – керівник практики з_______________________________ ____________________________________________________________ 3.Викладач – керівник практики з _______________________________ ____________________________________________________________ 4.Викладач – керівник практики з _______________________________ ____________________________________________________________
Від бази практики 1:
База практики________________________________________________ ____________________________________________________________ (назва бази практики, П.I.Б керiвника підприємства (організації, установи)) Керівник від бази практики____________________________________ (посада, П.I.Б) ___________________________________________________________________________ Студент_____________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) прибув на підприємство, в організацію, установу. Печатка підприємства, організації, установи «___» _________________20___року ________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) Вибув з підприємства, організації, установи. Печатка підприємства, організації, установи «___» ________________ 20___ року _________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Від бази практики 2:
База практики________________________________________________ ____________________________________________________________ (назва бази практики, П.I.Б керiвника підприємства (організації, установи)) Керівник від бази практики____________________________________ (посада, П.I.Б) ___________________________________________________________________________ Студент_____________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) прибув на підприємство, в організацію, установу. Печатка підприємства, організації, установи «___» _________________20___року ________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) Вибув з підприємства, організації, установи. Печатка підприємства, організації, установи «___» ________________ 20___ року _________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯЩОДЕННИКА З ПРАКТИКИ

1. Записи в щоденнику ведуться кожного дня. Щоденник заповнюється акуратно, записи ведуться одним кольором, розбірливим почерком, виправлення не допускаються. Правильність оформлення щоденника перевіряється безпосередньо керівником практики та підписується регулярно керівником практики від бази практики або керівником практики від ХДУ в день відвідування об’єкта практики або проведення консультації.

2. У щоденнику повинні бути вказані прізвища, ім’я, по батькові всіх керівників практики, всі підписи та печатки підприємства, дата вашого прибуття і вибуття (друга сторінка щоденника)

3. У розділі “Календарний графік проходження практик” зазначаються виконані й оцінені фахові завдання, що передбачені робочою програмою практики.

4. У розділі “Робочі записи під час практики”ведуться записи щодо проведення роботи за кожний день практики.

Дата першого запису у щоденнику повинна співпадати з першим днем практики, дата останнього запису співпадає з останнім днем практики.Проведені заходи обов’язково оцінюються керівником від бази практики або керівником практики від ХДУ з відповідним підписом.

5. За правильність і грамотність оформлення щоденника відповідальність несе студент-практикант.1312279993901933.html
1312304103934843.html
    PR.RU™